• Free Delivery
  • 24 x 7 Support
  • 30 Days Return Policy

Proizvodnja

Proizvajamo specialna sredstva za čiščenje namenjena čiščenju v živilski industriji, čiščenju pri predelavi mleka, za strojno pomivanje posode v kuhinjah in sredstva za splošno higieno. Z lastnimi produkti smo prisotni samo na področju Republike Slovenije.

Pri proizvodnji nas vodi skrb za najvišjo kakovost sredstev in zanesljivost pri rokih izdelave in količinah. Trudimo se skrbeti za karseda najboljšo oskrbo kupcev z izdelki in optimalno porabo samih sredstev v postopkih čiščenja pri kupcih.

V proizvodnji posvečamo največjo skrb varnosti pri delu in upoštevanju vseh predpisanih zakonskih zahtev za okolje.

Lastne blagovne znamke so:

  • Fivestar – visoko kakovostna in ekonomična sredstva za strojno pomivanje vseh vrst posode

  • Intracip –  koncentrirana sredstva za CIP čiščenje v živilski  industriji

  • Intra  - okolju prijazna sredstva za splošno(univerzalno)  čiščenje vseh površin kot so sanitarije, tla, steklo, oprema, pohištvo itd

  • Dosyl – linija proizvodov namenjenih za čiščenje in dezinfekcijo pri prireji mleka

Naša dejavnost obsega še lastno logistično službo ter tehnično-servisno službo, ki skrbi za vzdrževanje in instalacijo dozirnih sistemov za živilsko industrijo – COP, CIP - kuhinje, pralnice in objektno higieno.

Razvoj

Pri razvoju se naslanjamo predvsem na naše zunanje partnerje in njihove laboratorije ter razvojne oddelke. Naši zunanji partnerji razvijajo in proizvajajo predvsem v Nemčiji, prav tako večinoma iz te države poteka koordinacija prodaje sredstev na globalnem trgu. Tako proizvodi kot popoln servis nam omogočajo, da zagotavljamo vsakemu posameznemu kupcu optimalno razmerje med ceno in rezultati čiščenja ter odlično kvaliteto.

Nenehen razvoj proizvodov in nenehno prizadevanje za novimi trgi vodita v kooperacije in sinergije, ki zagotavljajo nov napredek. Pogodbe s proizvajalci čistilne tehnike za industrijo ter vzdrževanje le-te zagotavljajo osredotočenost na praktične izzive, ki koristijo vsem stranem.

Inter Koop d.o.o. ima certifikacijo po ISO 9001.

Skrb za okolje

V podjetju imamo določene osebe, ki spremljajo zakonodajne zahteve s področja okoljske zakonodaje, ki prepoznavajo nove okoljske zahteve in jih prenašajo v prakso. Okoljsko zakonodajo spremljamo s pomočjo seznama zakonodaje, kjer so navedeni vsi za nas pomembni zakonodajni akti. V ta namen smo v podjetju naredili Seznam nadrejene dokumentacije, ki ga redno dopolnjuje in spremlja skrbnik ISO sistema. Poleg zakonodaje Republike Slovenije spremljamo tudi lokalno zakonodajo občine Maribor in direktive evropske skupnosti.

Okoljski vidik je element dejavnosti, proizvodov ali storitev organizacije, ki lahko vpliva na okolje. Pri analizi smo prepoznali naslednje neposredne okoljske vidike:

  • Prevoze nevarnega (ADR) blaga z lastnimi prevoznimi sredstvi

  • Sprejem nevarnih kemikalij

  • Skladiščenje nevarnih kemikalij

  • Ravnanje z odpadno embalažo

Prav tako se posvečamo reševanju posrednih okoljskih vplivov, ki so tisti, na katere lahko vplivamo le do določene mere. Pri nas lahko vplivamo predvsem na izbor embalaže za nove izdelke in izobraževanje partnerjev o ravnanju z odpadno embalažo. Sicer imamo za odpadno embalažo posebno skrb in zanjo skrbimo v sodelovanju s partnerjem Dinos d.o.o. Ljubljana. Kolikor je mogoče embalažo vračamo v proizvodni proces oziroma jo po preteku roka uporabe praktično vso recikliramo.

V podjetju ocenjujemo, da imamo dobro urejeno okoljsko politiko.

Naš obseg storitev

Tukaj smo, da vam pomagamo. Kontaktirajte nas.

Do nas lahko pridete od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.30 ure na telefon +386 (0)2 250 4530.


Svetovanje o izdelkih in storitvah
  info@igefa.si

  Bodite prvi obveščeni o novostih in prejemajte informacije o naši ponudbi.

Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Preklic možen kadarkoli.